top of page

Suton – Preobražaj – Preporod

POZIV NA UČEŠĆE

KADA

 

Rok za slanje prijava:

12. svibanj 2014

 

Rok za slanje produžen: 19. svibanj!

ŠTO

 

Prijedlozi trebaju sadržavati ime, kontakt podatke (adresu, broj telefona, e-mail), naslov izlaganja te sažetak.

 

Sažetak na engleskome jeziku od najviše 400 riječi.

 

 

KAMO

 

e-mailom na phdconference2014@

gmail.com 

 

ili poštom na adresu:

Oddelek za umetnostno zgodovino

Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2

SI-1000 Ljubljana

Slovenija 

(sa pripisom »Conference for PhD students«)

 

 

Čovječanstvo je kroz povijest svjedočilo usponima i padovima civilizacija, vlada i režima, ideologija i ideja, kulturnih pokreta te umjetničkog stvaralaštva. Razdoblja krize u socijalnom, kao i u umjetničkom području, općenito su gledano periodi refleksije i potrage za novim načinima. Ali često zazivaju povratak starim vrijednostima. Riječ "suton" može dati naslutiti različita značenja, što zauzvrat vodi ka drugačijim razumijevanjima koncepta. Stoga sama riječ rijetko upućuje na nešto konačno budući da je povijest puna „oživljavanja“ koja se zrcale u ponovnome vraćanju i aktualizacji neke ideje, povijesnog događaja ili umjetničkog pokreta. Upravo u vezi s tim, te imajući na umu Heraklitovu izjavu "Ne možeš dvaput ugaziti u istu rijeku, jer uvijek ti nove vode dotječu.", pojavljuje se pitanje učinka novog povijesnog konteksta na stare, ponovno oživljene ideje te koji je dijalektičkog odnosa između različitih pojavnosti.

Međunarodni znanstveni skup Suton - Preobražaj – Preporod namijenjen je doktorskim studentima te post-doktorandima iz različitih područja humanističkih i društvenih znanosti, koji su pozvani na sudjelovanje. Predložene teme za interdisciplinarne analize jesu:

  • razumijevanje i interpretacija koncepta sutona, preobražaja/metamorfoze te preporoda u različitim periodima i u različitim područjima humanistike i društvenih znanosti;

  • umjetničko stvaralaštvo i načini življenja u periodima propadanja, preobražaja i ponovnog rođenja (učinak društvenih promjena na umjetničko stvaralaštvo, umjetničke i/ili kreativne reakcije na društvene promjene);

  • načini razumijevanja i stavovi prema povijesnim fenomenima i razdobljima te kulturna baština u različitim vremenskim periodima;

  • propadanje, preobražaj i preporod društvenih sustava, političkih struktura, ideologija;

  • umjetnički i društveni kontekst i uloga historicizama, neo- i post- stilova u umjetnosti;

  • propadanje, preobražaj i preporod ikonografskih motiva;

  • preobražaj ikonografskih motiva i načina na koji se oni shvaćaju u novim okruženjima;

  • zaboravljeni, ponovno otkriveni i "rehabilitirani" umjetnici;

  • kriza, preobražaj i preporod u opusu pojedinog umjetnika;

  • nasljedovanj i nastavljanje (Nachleben) koncepata i sadržaja unutar povijesno-umjetničkih razdoblja.

Organizacijski odbor: Izvanredni profesor dr. sc. Tine Germ, izvanredni profesor dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, Iva Brusić, Martina Malešič, Katra Meke, Petra Predoević, Ines Unetič, Asta Vrečko, Jure Vuga, Miha Zor.

bottom of page