top of page
Kulturni kontakti, transferi i razmjene između Istoka i Zapada na Mediteranu

Razkrižja: Istok - Zapad

 

POZIV NA SUDJELOVANJE

KADA

 

Rok za slanje prijava:

15. travanj 2015

 

Rok za slanje prijava produžen: 22. travanj!

 

 

ŠTO

 

Prijedlozi trebaju sadržavati ime, kontakt podatke (adresu, broj telefona, e-mail), naslov izlaganja te sažetak.

 

Sažetak na engleskome jeziku od najviše 400 riječi.

 

 

KAMO

 

e-mailom na:

phdconference2015@gmail.com 

 

ili poštom na adresu:

Modul Povijesti umjetnosti

Poslijediplomski sveučilišni studij humanističkih znanosti

Filozofski fakultet u Splitu

Hrvojeva 8

21000 Split

HRVATSKA

 

(s napomenom za »konferenciju doktorskih studenata“)

 

 

Skup će se referirati na geografski prostor Mediterana koji obuhvaća veći dio Europe i Bliskog Istoka, a koji je od vremena klasičnog, antičkog svijeta predstavljao „Istok“ i „Zapad“. Egzotizam je bio sastavni dio zapadnog pogleda na „Istok“ od Herodotovih Historija, u kojima su Skiti, primjerice, bili predstavljeni kao krvožedni barbari. Ambivalentni odnos prema stranim i egzotičnim narodima iz vremena klasične antike nastavio se u kulturi renesanse i zašao duboko u moderno doba.

 

Dihotomija Istok-Zapad može se promatrati kroz analizu putova kulturnih utjecaja između Istoka i Zapada, kroz izučavanje međuovisnosti Istoka i Zapada na Mediteranu, kao i kroz njihovo odmjeravanje snaga u povijesti umjetničkih praksi. Skup će se baviti kulturnim kontaktima, razmjenama i premještajima te socijalnim kretanjima, zahvaljujući kojima su se kroz povijest stvarale mreže ideja i kompleksnih koncepata.

 

Skup, također, propituje na koje je načine „Zapad“ egzotizirao „Istok“, ali i kako je„Istok“ percipirao „Zapad“  kroz prizmu postkolonijalnih teorija i teorije kulturalnog prevođenja. 

 

Međunarodni skup namijenjen je doktorskim studentima te mladim doktorima znanosti iz različitih polja humanističkih i društvenih znanosti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Predložene teme za interdisciplinarne analize:

 

Orijentalizam u europskoj umjetnosti i kulturi

• Europa i Bizant: Ex Oriente lux et luxus

• Venecija i Carigrad:  natjecanje, emulacija i / ili imitacija, mitografija

• Europa i Osmansko Carstvo u ranom novom vijeku: između egzotizma i demonizacije

• Bliski istok u kulturi i umjetnosti europskog romantizma: slika i mit o Orijentu (likovna umjetnost, arheologija, književnost, filozofija, glazba)

• Bliski istok u europskom slikarstvu, grafici, ilustraciji knjiga i umjetničkom obrtu od romantizma do početka 20. stoljeća

• Orijentalni motivi u zapadnoj arhitekturi 19. i 20. stoljeća

• Europski putnici i umjetnici na Istoku: prijenos ideja, koncepata i umjetničkih praksi

• Kuriranje i izlaganje umjetnosti istočne Europe

 

Mjesto susreta/kontaktna zona: križanja, sinkretizmi, sukobi Istoka i Zapada na Balkanu

• Bizantsko Carstvo i osnivanje regionalnih umjetničkih središta na Balkanu od kasne antike do kraja srednjeg vijeka

• Borba za crkvenu prevlast između Rima i Carigrada – interakcije pravoslavlja i katoličanstva, utjecaj na umjetnost, likovni izraz i ikonografiju

• Venecija i Balkan u kasnom srednjem i ranom novom vijeku: sukobi, suživot, kulturni i umjetnički dijalog

• Osmansko osvajanje Balkana: posljedice na području kulture i umjetnosti, osmanistički diskurs, uspostavljanje/stvaranje transkulturalnih formi u kontaktnim područjima, asimilacije i kulturni hibridi

• Suton političkih i kulturnih sila (Otomansko Carstvo, Habsburška Monarhija, Mletačka Republika) i stvaranje novih nacionalnih država: umjetnost kao odraz političkih i nacionalnih interesa (nacionalizacija i ideologizacija umjetnosti)

• Predodžba Turaka u umjetnosti i kulturi Zapadnog Balkana i Srednje Europe (vizualni, povijesni, književni, etnografski, kulturno-antropološki aspekt)

 

Istok i Zapad u razdoblju globalizacije

• Ideologije, ideološki diskursi, mitologemi i njihove umjetničke reprezentacije i funkcije

• Zapadni stereotipi o kulturi i umjetnosti na Bliskom istoku: njihova geneza, utjecaj,  transformacije

• (Umjetnički) koncepti i (likovne) teorije

• Suvremena umjetnost i arhitektura: elementi tradicije, modernog i globalnog

• Suvremena percepcija islama u umjetnosti: povijesna, politička, vjerska, kulturna;  povezivanje umjetničkih stvaraoca i publike (je li bolje: kulturna recepcija, medijacija?)

• Suvremene umjetničke prakse, književnost, kinematografija i popularna kultura: teme susreta, suživota i antagonizama Istoka i Zapada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Organizacijski odbor: Ivana Prijatelj Pavičić, Marina Vicelja Matijašić, Tine Germ (supredsjedatelji);

Iva Brusić, Gašper Cerkovnik, Martina Malešič, Katra Meke, Ivana Meštrov, Dalibor Prančević, Petra Predoević Zadković, Ines Unetič, Ivana Nina Unković, Asta Vrečko, Miha Zor

bottom of page