top of page

Позив за учешће

На конференцији ће бити разматрана широко конципирана тема моћи и значења слика и визуелног у контексту миграција људи, идеја, знања, предмета, уметничких дела и симбола а кроз призму постколонијалне и теорије културног трансфера, од антике до савременог доба. Ово питање обухвата далеко више од уметности у ужем смислу речи, утолико пре што су многе дисциплине хуманистичких и друштвених наука у последњих неколико деценија и саме прихватиле методе које се заснивају на тумачењу појава које проучавају и као сликовних а не само лингвистичких система. Штавише, а посебно у овом историјском тренутку, свако разматрање моћи слика и њихове улоге у миграцијама у визуелној култури нужно се мора водити у контексту савремених промена у глобалним односима као и растућег утицаја друштвених медија. Ова појава отвара и питање де-територијализације слика и начина на који је, како је то Волтер Бенџамин указао, њихово техничко репродуковање удаљило уметничко дело од његовог првобитног контекста. Миграција слика у најширем значењу појма стара је, разуме се, колико и сама цивилизација и чини кључни фактор у генерисању њиховог многоструког утицаја на друштво, њиховог импакта како на индивидуални тако и на колективни хабитус и њихове улоге у крос-културној комуникацији. Ниједан аспект визуелног никад није израз само једне културе већ део процеса конструисања значења у оквирима окарактерисаним сличностима колико и разликама. Ова конференција има за циљ да покрене разматрање ових и других питања везаних за миграције у визуелној култури и да их представи са становишта интердисциплинарног методолошког приступа.

 

Међународна конференција намењена је студентима докторских студија и недавно промовисаним докторима наука које овим путем позивамо да у њој узму учешћа.

 

 

Предложене теме за интердисциплинарне дискусије су:

 

1. Западни Балкан - Миграција и културни трансфер

 

2. Миграција и крос-културна комуникација

 

3. Миграција идеја и концепата

 

4. Миграција уметничких дела

 

5. Миграција симбола

КАДА

 

Рок за слање пријаве:

25 април 2016

ШТО

 

Предлози треба да садрже

име, контакт податке (адресу, број телефона, е-маил), наслов излагања те резиме.

 

Животопис на енглеском језику од највише 200 речи.

 

Сажетак на енглеском језику од највише 400 речи.

КАМО

 

е-маилом на:

conference.phd2016@gmail.com

 

или поштом на адресу:

Одељење за историју уметности

Филозофски факултет

Универзитет у Београду

Чика Љубина 18-20

11000 Београд

Србија

 

(С напоменом за »Conference for PhD students and recent PhD Graduates«)

Организациони одбор: Јелена Ердељан, Ненад Макуљевић, Ивана Пријатељ Павичић, Марина Вицеља Матијашић, Тине Герм (супредсједатељи);

Гашпер Церковник, Мартина Малешић, Катра Меке, Петра Предоевић Задковић, Инес Унетич, Ивана Нина Унковић, Аста Вречко, Миха Зор

Миграције у визуелној култури

 

КОТИЗАЦИЈА

 

Котизација за Учеснике и излагаче:

 

https://www.miross.rs/en/events/icphd

bottom of page