top of page

Organizatorji

Ljubljana, 12.–14. september 2019
5. Mednarodna konferenca doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti

Revolucija in revolucije v umetnosti

VABILO K UDELEŽBI

KDAJ

 

Rok oddaje:

30. april, 2019

 

KAJ

Predlogi naj vsebujejo kontaktne podatke prijavitelja (ime, naslov, telefonska številka, 

elektronski naslov), naslov prispevka, kratek CV ter povzetek.

Kratek CV naj ima največ 200 besed, povzetek (v angleškem jeziku) pa ne več kot 400 besed.

 

 

KAKO

 

Prijave pošljite na elektronski naslov:

  

phd.conference2019.lj@gmail.com 

 

ali pa pišite na naslov:

Oddelek za umetnostno zgodovino (s pripisom za PhD konferenco)

Filozofska fakulteta 

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana

Peta Mednarodna konferenca doktorskih študentov in mladih doktorjev znano-sti Revolucija in revolucije v umetnosti vzpodbuja doktorande ter raziskovalce z različnih področij humanistike in družboslovja, ki so še na začetku znanstvene poti, da razmislijo o številnih vprašanjih, dilemah, perspektivah in problemih, povezanih z idejo revolucije v umetnosti. Dobrodošli so tako teoretični kot empirični in metodološki prispevki. Vzpodbujamo različne vidike in pristope, prednost pa imajo kandidati, ki s svojimi prispevki naslavljajo sledeče teme:

Revolucionarni premiki v evropski umetnosti od antike do moderne dobe:

umetniki, naročniki, ideje, stvaritve, ki so globoko zaznamovale zgodovino umetnosti;

 

Revolucije v moderni in sodobni umetnosti: 

novi umetnostni koncepti, metamorfoze v sodobnih vizualnih umetnostih, nove estetike, nove socialne dinamike;

 

Digitalna umetnost in revolucija: 

novi mediji, nove tehnologije, umetnost in znanost, položaj, vloga in moč umetnika v digitalni dobi;

 

Revolucije in umetnostne inštitucije:

vzpostavljanje sveta umetnosti  – prelomne točke v zgodovini razstavljanja in profesionalizaciji umetnosti, sodobno kuratorstvo, umetnostna ekonomija in moč;

 

Ikonografija revolucije v evropski umetnosti:

ikonografski motivi, povezani z različnimi konteksti – zgodovinski, politični, socialni, vezani na vlogo spola, znanstveni, religiozni itd.; vojni in revolucionarni spomeniki, damnatio memoriae;  

 

Umetnost kot opazovalka in spremljevalka revolucionarnih gibanj:

umetniki in umetnost v času revolucij, umetniški prispevki k revoluciji, družbeno angažirana umetnost, umetnost in politična propaganda, umetnik v vojni, umetnost v globalnih političnih in ekonomskih spremembah; 

 

Svoboda in človekove pravice v zgodovini in umetnosti:

spreminjanje koncepta svobode od antike do sedanjosti, človekove pravice – teorija in realnost v moderni družbi, globalnost in človekove pravice, aktivizem za človekove pravice v umetnosti.

REGISTRACIJA

 

Registracija in udeležba na konferenci sta brezplačni.

 

Mednarodni svet sopredsedujočih: prof. dr. Martin Germ (Univerza v Ljubljani), prof. dr. Marina Vicelja Matijašić (Univerza na Reki), prof. dr. Ivana Prijatelj Pavičić (Univerza v Splitu), prof. dr. Jelena Erdeljan (Univerza v Beogradu).

Organizacijski odborInes Babnik, Gašper Cerkovnik, Nina Díaz Fernández, Martina Malešič, Sara Turk, Asta Vrečko, Nikola Piperski, Dalibor Prančević, Barbara Španjol Pandelo.

bottom of page